Naturalบริษัทจัดทำผ้าใบแรงดึงสูง สำหรับตกแต่งภายนอกอาคาร


FABRIC ROOF STRUCTURE

          โครงสร้างหลังคาผ้าใบใยแก้วแรงดึงสูง ความสามารถพิเศษของวัสดุในการรับแรงดึงได้ดี และ มีน้ำหนักเบา ( ไม่เกิน 1.45 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ) ทำให้สามารถออกแบบให้มีรูปทรงได้หลากหลาย มีส่วนโค้งกลมกลืนเข้ากับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่าง อาทิเช่น ความโปร่งแสง 6- 90% ( ขึ้นอยู่กับรุ่นของผ้า ) การสะท้อนแสงได้สูงสุด 70% ทำให้สามารถออกแบบระบบไฟส่องสว่างเพื่อการตบแต่งได้สวยงาม เป็นวัสดุที่มีระบบกรองรังสี UV ได้ถึง 100% และความร้อนผ่านได้เพียง 5-10 % มีสารเคลือบป้องกันเชื้อราทั้งภายนอกและภายใน และเนื่องจากตัว วัสดุมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุอื่นๆ จึงสามารถออกแบบให้มีความกว้างของโครงสร้างได้ถึง 150 เมตร โดยใช้โครงสร้างรองรับน้อยที่สุด


FACADE & ROOFING

          ผนังผ้าใบแรงดึงสูงสำหรับการตกแต่งผนังอาคารภายนอก ปัจจุบันอาคารสมัยใหม่ในต่างประเทศเริ่มหันมาใช้ผนังผ้าใบแรงดึงสูง ชนิดตาข่าย โดยมีคุณลักษณะที่ดีกว่าผนังชนิดอื่นๆ คือมีน้ำหนักเบาเพียง 0.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทำให้ลดภาระการรับน้ำหนักของตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและรวดเร็วในการติดตั้ง สามารถออกแบบดีไซน์ให้มีรูปทรงที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยลดข้อจำกัดในการออกแบบ พื้นผิวภายนอกสามารถสะท้อนแสง เมื่อกระทบกับแสงไฟทำให้การออกแบระบบแสงทำได้ง่ายและสวยงามกับตัวอาคารยิ่งขึ้นECLIPSE LOUVRE

          ระบบระบายอากาศและควันไฟ ด้วยระบบการระบายอากาศโดยอาศัยหลักการธรรมชาติของการไหลเวียนอากาศ ให้อากาศเย็นผลักดันลมร้อน ที่มีน้ำหนักเบากว่าออกสู่ภายนอก ช่วยลดต้นทุนโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ทั้งยังได้รับระบบแสงสว่างเพิ่มจากการติดตั้งชุดระบาย อากาศนี้จากากรเปิดระะบบ ซึ่งสามารถปรับเกล็ดระบายอากาศรับแสงตามช่วงเวลา
SUNBRELLA

          ผ้า SUNBRELLA เป็นผ้านำเข้าจาก USA ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สีไม่จาง ไม่เกิดเชื้อรา มีคุณสมบัติป้องกันแสง UVA และรังสี UVB ได้มาก ถึง 80 % สามารถนำไปทำผ้ากันสาด เฟอร์นิเจอร์ผ้าใบบนเรือ ร่มสนาม หมอน เบาะสนาม ใชได้ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี


FABRIC ROOF STRUCTURE

          โครงสร้างหลังคาผ้าใบใยแก้วแรงดึงสูง ความสามารถพิเศษของวัสดุในการรับแรงดึงได้ดี และ มีน้ำหนักเบา ( ไม่เกิน 1.45 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ) ทำให้สามารถออกแบบให้มีรูปทรงได้หลากหลาย มีส่วนโค้งกลมกลืนเข้ากับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่าง อาทิเช่น ความโปร่งแสง 6- 90% ( ขึ้นอยู่กับรุ่นของผ้า ) การสะท้อนแสงได้สูงสุด 70% ทำให้สามารถออกแบบระบบไฟส่องสว่างเพื่อการตบแต่งได้สวยงาม เป็นวัสดุที่มีระบบกรองรังสี UV ได้ถึง 100% และความร้อนผ่านได้เพียง 5-10 % มีสารเคลือบป้องกันเชื้อราทั้งภายนอกและภายใน และเนื่องจากตัว วัสดุมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุอื่นๆ จึงสามารถออกแบบให้มีความกว้างของโครงสร้างได้ถึง 150 เมตร โดยใช้โครงสร้างรองรับน้อยที่สุด


FACADE & ROOFING

          ผนังผ้าใบแรงดึงสูงสำหรับการตกแต่งผนังอาคารภายนอก ปัจจุบันอาคารสมัยใหม่ในต่างประเทศเริ่มหันมาใช้ผนังผ้าใบแรงดึงสูง ชนิดตาข่าย โดยมีคุณลักษณะที่ดีกว่าผนังชนิดอื่นๆ คือมีน้ำหนักเบาเพียง 0.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทำให้ลดภาระการรับน้ำหนักของตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและรวดเร็วในการติดตั้ง สามารถออกแบบดีไซน์ให้มีรูปทรงที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยลดข้อจำกัดในการออกแบบ พื้นผิวภายนอกสามารถสะท้อนแสง เมื่อกระทบกับแสงไฟทำให้การออกแบระบบแสงทำได้ง่ายและสวยงามกับตัวอาคารยิ่งขึ้นECLIPSE LOUVRE

          ระบบระบายอากาศและควันไฟ ด้วยระบบการระบายอากาศโดยอาศัยหลักการธรรมชาติของการไหลเวียนอากาศ ให้อากาศเย็นผลักดันลมร้อน ที่มีน้ำหนักเบากว่าออกสู่ภายนอก ช่วยลดต้นทุนโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ทั้งยังได้รับระบบแสงสว่างเพิ่มจากการติดตั้งชุดระบาย อากาศนี้จากากรเปิดระะบบ ซึ่งสามารถปรับเกล็ดระบายอากาศรับแสงตามช่วงเวลา
SUNBRELLA

          ผ้า SUNBRELLA เป็นผ้านำเข้าจาก USA ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สีไม่จาง ไม่เกิดเชื้อรา มีคุณสมบัติป้องกันแสง UVA และรังสี UVB ได้มาก ถึง 80 % สามารถนำไปทำผ้ากันสาด เฟอร์นิเจอร์ผ้าใบบนเรือ ร่มสนาม หมอน เบาะสนาม ใชได้ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี